Emiel van Ekert  (1954)

 

gevestigd te Utrecht

 

combineert ervaringen en werkzaamheden vanuit een breed veld tot een gericht aanbod voor een specifieke vraag.

Geeft activerende, kortdurende en  effectieve trainingen in vaardigheden op het sociale en communicatieve gebied.

 

Referenties en eerder gegeven trainingen.

 

Overlast in de buurt.

Training voor beheerders van gebouwen culturele voorzieningen op Kanaleneiland Utrecht.

De training richtte zich met name op omgaan met overlast van vooral Marokkaanse jongens.

Zomer 2002.                                                                                             15 deelnemers.

 

Cultuurverandering Kinderdagverblijf Utrecht Oost.

Het grote ziekteverzuim was een van de redenen voor deze training.

Het verzuim is met 37% gedaald in die periode.

Aantal bijeenkomsten najaar 2002.                                                              28 deelnemers.

 

Omgaan met agressieve klanten.

Training voor maatschappelijk werkenden op Kanaleneiland Utrecht.

Gericht op medewerkenden die huisbezoeken, spreekuren en individuele gesprekken voeren.

Januari 2003.                                                                                            16 deelnemers.

 

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag van klanten in de hulpverlening.

Training voor maatschappelijk werkenden.

Gericht op sociaal juridische hulpverlening, schuldhulpverlening en maatschappelijk werk.

Portes Hoograven en Portes Zuilen.

Januari en februari 2004.                                                                            25 deelnemers.

 

Samenvoeging teams Kinderwerk Overvecht Portes

Ondersteuningstraject in korte brainstormsessies voor samenvoegen twee teams

Januari 2004                                                                                            12 deelnemers

 

Professionalisering Leiding Kinderdagverblijf Utrecht Oost.

Gericht op samenwerking en professionalisering.

Verspreide bijeenkomsten in 2003.                                                             26 deelnemers.

 

VMBO: Training Sociale Vaardigheden.

Gericht op weerbaar maken en op omgangsvormen.

Najaar 2003 en vervolgtraining voorjaar 2004.                                               80 deelnemers.

 

Coaching en trainingstrajecten voor startende ondernemers.

Opzetten en begeleiden, trajectduur voor deelnemers een jaar.

Werkplan: 1996- 1999.                                                                              45 deelnemers.

 

Sollicitatietrainingen doelgroepen landelijk.

PAC, Den Bosch.                                                                                     diverse groepen.

 

Effectiviteit in samenwerken.

Conflicthantering voor onderwijsondersteunend personeel.

IVIO, Lelystad.                                                                                          30 deelnemers.