Assertiviteit.

Assertief zijn is nuttig.

‘Assertief zijn’ wil zeggen; voor je belangen op kunnen komen én zorg dragen voor de relatie die je met de ander hebt.

Maar het betekent meer. Iemand die assertief is, komt zelfverzekerd over.

 

Hoe gaat dat in de praktijk van alledag?

-U hecht bijzonder veel waarde aan een goede relatie met de collega’s waarmee  u werkt. En daarom zegt u zaken toe die u eigenlijk niet wilde doen.

-U bent bang om de ander te kwetsen als u nee zou zeggen.

-U bent bang dat u niet voldoende gehoord wordt en daarom kiest u  ervoor om extra op uw strepen te gaan staan.

 Gedreven door angst voor het ondersneeuwen  van uw eigen belangen.

-U merkt dat u dit alles moeite kost, of u vind uzelf te dwingend. 

-U hebt moeite om anderen duidelijk te maken wat u wilt.

-U lost steeds de problemen van anderen op, en daardoor komt u onvoldoende aan uw eigen werk toe.

Als u moeite hebt met ‘nee’ zeggen; terwijl u eigenlijk voelt dat dat nodig is;  ben u iemand die niet erg assertief is.

 

Doel:

-Opkomen voor de egen belangen met behoud van een goede relatie met de ander.

-Bewust zijn van communicatieve vaardigheden.

-Zelfbewuster zijn en voelen.

-Doelen kunnen stellen en hierin keuzes maken.

-Initiatieven durven nemen.

-Positief kunnen omgaan met kritiek in geven en ontvangen.

-Eigen mening en bijdrage kunnen verwoorden binnen de organisatie.

-Conflicten kunnen hanteren en de eigen stijl kennen.

 

Werkwijze.

De training bestaat uit korte, inzichtelijke inleidingen die verbonden worden aan werkervaringen van de deelnemers.

Groepsgewijs werken aan eigen assertieve vaardigheden en leren van andermans ervaringen, is zeker wanneer het gaat om assertiviteit een uiterst effectieve methode. Het grootste deel van de training bestaat uit praktisch oefenen met rollenspelacteurs.

 

Assertiviteit en Communicatieve vaardigheden.

U draagt veel informatie over aan uw medewerkenden, u krijgt informatie van uw collegae of klanten, u moet veel overleggen.

Kortom voor u is het van belang zorgvuldig en effectief te communiceren. De juiste gesprekstechnieken effectief toepassen maar ook zorgvuldig

omgaan met de ander.Toch vindt u dat bijtijds moeilijk of krijgt u regelmatig te horen dat u anders overkomt dan dat u zelf denkt.

De ervaring leert dat kennis en vaardigheden over het effect van uw eigen communicatiestijl veel blinde vlekken bevatten, waardoor uw repertoire van verbale interventies minder efficiënt werkt als u bedoelt.

Een intensieve training kan als 'onderhoudsbeurt' het aangewezen middel zijn om uw “technische staat” in gesprekken nieuw leven in te blazen, en de

kwaliteit van de gespreksvoering aldus te verhogen.


Doelgroep.

Professionals die veel overleggen; klant kontakten hebben; functie -en taakgerichte gesprekken moeten voeren; onderhandelen; acquisitie doen.

 

Inhoud/programma.

Thema's in deze training zijn:

-Functionele gesprekvoering. O.a.  Functioneringsgesprekken, slecht nieuws gesprekken, advies gesprekken, intake gesprekken begeleidingsgesprekken, duurcontact gesprekken etc.

-Vaardigheden om contact te maken, vragen te ontrafelen, gesprekken te verdiepen en gesprekken te structureren.

-Vaardigheden om gesprekken te sturen.

-Conflicthantering en stijlen.

-Omgaan met kritiek en feed-back.

 

Maatwerk.

Een opzet van de training wordt voorgelegd.De gehele training wordt in overleg op maat gemaakt en o.a door korte intakegesprekken met de deelnemers vooraf grondig voorbereid.Hierna wordt het definitieve programma voorgelegd.