TRAINING

- 3 DAGDELEN MET (ROLLENSPEL)ACTEURS

- MULTICULTURELE ASPECTEN

- GRENZEN STELLEN AAN AGRESSIE

 

 

Omgaan met

Grensoverschrijdend/ Agressief Gedrag

in dienstverlenende beroepen

 

OP AANVRAAG VANAF JANUARI 2007

   

 

 

                                                                   

Voor wie?

De training 'Omgaan met grensoverschrijdend en/of agressief gedrag' is gericht op professionele werkers die in het werk veelvuldig contacten hebben met cliŽnten die vragen om informatie, ondersteuning, hulp, advies of begeleiding.

Werkvelden:    maatschappelijk werk, sociaal juridische hulpverlening, schuldhulpverlening, beheerders culturele centra,

                    arbo Ėdiensten.

 

 

Kwesties die in de training aangepakt worden.

 

Hoe?

In bovenstaand schema ziet u de drie elementen die belangrijk zijn in ďomgaan met grensoverschrijdend en/of agressief gedragĒ:

'Zelfbescherming', 'Afweer' en 'Leiding nemen en behouden' worden in de training geoefend en verankerd door het toepassen van

Gesprekstechnieken in rollenspel, Simulatie oefeningen en oefeningen gericht op Fysiek Handelen.

Beheersing en controle van eigen emoties en reacties ťn het aanleren van technieken en vaardigheden staan voorop.

 

Door wie?

Het professionele team van medewerkers die deze training verzorgt  bestaat uit  Emiel van Ekert trainer/coach

en Behrouz Seisi en Bertie van Kessel acteurs die gespecialiseerd zijn in rollenspel en situationeel spel met betrekking tot het onderwerp.

 

Duur?

De training is verdeeld over drie dagdelen, waarin actief deelgenomen wordt in simulaties, rollenspel en vaardigheidoefeningen.

In overleg kan een eigen specifiek gewenst trainingstraject opgesteld worden.

  

Algemene Informatie en achtergronden over agressietrainingen:

 

Leer doelen in de training:

 

*U zelf staat centraal, niet de agressor.

Wat betekent het wanneer je agressief benaderd wordt? Wat gebeurt er met je lijf, wat zijn je fysieke reacties?

Hoe beheers je zulke confrontaties?

 In de training werken we aan lichaamsbewustzijn,  dit is de eerste deŽscalerende vaardigheid is die men inzet.

 

*Niet meegaan in de agressiviteit van de ander.

Trainen van afweertechnieken om de agressie te keren in plaats van te ondergaan

 

*Duidelijkheid verschaffen.

Waar het in alle situaties om gaat is dat je duidelijk bent.

Duidelijk zijn in je boodschap die je de ander over wil brengen.

Duidelijk zijn in je gedrag.                

Duidelijk zijn in de grens die jij stelt.

Door middel van het hanteren van de juiste gespreks-technieken waarmee de gevraagde duidelijkheid gegeven wordt.

In de training besteden we ruim aandacht aan het oefenen met  grenzen stellen.

Grenzen durven en kunnen stellen door het voelen van de eigen kracht  bij het voorkomen of  deŽscaleren van agressie in situaties en bij personen.

 

Te behalen doelen:

Sterk voelen    door      beheersing en controle van eigen emoties en reacties

Sterk voelen    door      handvatten voor afweer aan te reiken

Sterk voelen    door      technieken te oefenen in leiding te nemen en te behouden in bedreigende situaties

 
Van angstig zijn naar assertief zijn

 

Volop agressie

Er is volop agressie om ons heen.Confronterend, beangstigend maar vooral uitputtend als je in je werkzaamheden daar (veelduldig) mee in aanraking komt. Agressie is levensenergie. Ieder mens heeft een bepaalde hoeveelheid agressie in zich.

Aanwezigheid van agressie op zich is geen probleem. Het gaat erom hoe u ermee omgaat; positief of gewelddadig.   

Het is heel persoonlijk wat iemand als agressie ervaart. Wat voor de ťťn als brutaal, onbeschoft of asociaal wordt ervaren,

kan door de ander werkelijk bedreigend zijn. Belangrijk is duidelijk te zijn, waar voor u als professional, de grens overschreden wordt.

 
Professionals en agressie in het werk.

Grenzen worden meer en meer overschreden, omdat ze niet altijd even duidelijk zijn voor de deelnemers in het maatschappelijk verkeer.

Het is voor professionals steeds moeilijker om grenzen duidelijk te behouden tegenover cliŽnten die onaangenaam tot agressief gedrag vertonen.

Belangrijk is de professional die te maken heeft met grensoverschrijdend of  agressief gedrag, te ondersteunen in het weerbaar maken tegenover

deze cliŽnten.

 

Agressie versus Assertiviteit.
Assertiviteit is nuttig voor klanten. Veel hulp zou onnodig zijn, wanneer klanten oprecht assertief zouden kunnen opkomen voor hun eigen rechten op bijvoorbeeld het gebied van werk, huisvesting of sociale zorg. In de praktijk ontstaat vaak een probleem,  namelijk dat assertiviteit ongemerkt kan overgaan in agressie. Doordat mensen vaak niet weten hoe ze hun eigen rechten moeten opeisen behalve door de rechten van anderen aan te tasten of/en aan te vallen. In andere gevallen, als assertiviteit niet tot de verlangde erkenning van hun rechten leidt, worden mensen agressief.                            
Vaak wordt gedacht dat agressie van klanten door werkenden in het veld getolereerd moet worden, omdat de anderen niet in staat zijn zich beschaafd uit te drukken. Het vraagt grote vaardigheid voor professionals om zonder vertoon van agressiviteit met succes assertief te zijn.