Competenties:

- Presenteren

 

- Sociale Vaardigheden

 

- Theater/ Drama

 

Algemene informatie:

 

Gericht

op ontwikkelen van vaardigheden, kennis, inzichten, kwaliteiten en werkwijzen die je nodig hebt om optimaal te functioneren in het vak of beroep waar je je in wilt specialiseren of in het vak dat je uitoefent.

 

Aanpak

“Regisseren” van vaardigheden, talenten en manieren van aanpak. Dat wil zeggen: gerichte ontwikkeling van individuele kwaliteiten.

Aandacht op adequaat inzetten van persoonlijke eigenschappen om taken goed uit te kunnen voeren.

 

Module onderwijs

Bijvoorbeeld: 7 Modules ŕ drie uren waarin actief gewerkt wordt in de eigen (leer)groep door middel uitwisselen van kennis en inzichten; vaardigheidstraining en rollenspel met beroepsacteurs.

 

Doelgroepen: MBO en HO studenten of afgestudeerden die in hun vakgebied de competenties verder willen ontwikkelen.

 

 

-Presenteren voor groepen

 

Een serie van oefen-bijeenkomsten waarbij de deelnemer de vaardigheden aanleert en verder ontwikkelt ten behoeve van een juiste presentatie.

Leert Individuele kwaliteiten in het spreken voor groepen verder uitbouwen en perfectioneren.

Geschikt voor alle doelgroepen als voorbereiding op alle mogelijke vormen van zichzelf presenteren of het presenteren van een inhoud.

 Leren op een directe, aansprekende wijze waarbij de competentie “Presenteren” past in het onderwijs van nu..

 

De module bestaat uit de volgende onderdelen:

 

*Spreken en Kijken, bekeken en gehoord worden

Aandacht voor houding en stemgebruik en alle andere aspecten die een efffectieve

persoonlijke presentatie sterker en daardoor overtuigender maken.

 

De stem

Elementaire oefeningen voor een steviger stemgebruik, ademhalingstechnieken en aspecten in houding die de stem doen verbeteren.

Uitspraak verbetering door spraaktraining. Als theaterdocent heb ik ruime ervaring in het werken met de stem en inzicht in het gebruik van

het lichaam voor het inzetten van een krachtiger stemgebruik

 

De ogen en de houding

Oogcontact en Houding : oefenen met effecten van houding voor verschillende groepen.

Wat bevordert de presentatie wat belemert die; om uiteindelijk bewust en ontspannen de eigen houding positief te gebruiken voor een

effectieve presentatie.

 

*Wat je zegt!

Inhoud van de presentatie: aandacht voor zinsbouw, taalgebruik, formulering en opbouw van betoog.

Gebruik van pauzes en humor, tekstgebruik passend bij doelgroep.

 

*Gebruik van Ondersteunend materiaal

Welke technische middelen kun je inzetten om je presentatie te ondersteunen.

 

 

-Sociale Vaardigheden

 

Actieve training in vaardigheden die deelnemers bewust maakt wat van invloed is op de communicatie tussen hen en anderen.

O.a. leren in de eigen “peer”groep.

 

De module bestaat uit de volgende onderwerpen:

 

Communicatie

Korte theoretische beschouwing over kernbegrippen die in de menselijke communicatie belangrijk zijn.

 

Training en Oefening

Vaardigheden leren door te oefenen. Oefenen in het omgaan met elkaar en ervaren dat conflicten ook anders opgelost kunnen worden

dan door vechten of ruzie maken. Ontdekken dat een reactie misschien wel wat anders betekent dan wat je denkt.

Ontdekken dat wat je hoort iets anders kan zijn dan wat je ziet.

 

Actief werken naar Bewustwording

Door middel van korte werkopdrachten worden deelnemers actief betrokken om positieve en stimulerende oplossingen te vinden voor situaties

die dreigen te escaleren. Deelnemers worden via rollenspelen en andere dramatische werkvormen uitgedaagd mee te denken,

te handelen en te zien wat voor positieve mogelijkheden er bestaan in de omgang met elkaar.

 

 

-Theater/ Drama

 

Dramatische vorming in het onderwijs.

 

Jezelf laten zien.

Voor pubers die hun identiteit voor een groot gedeelte ontwikkelen en ontlenen aan de “peer” groep is het  vaak een hele toer om voor klasgenoten individueel spel te tonen. Door groepgewijs te werken aan presentaties en voordracht wordt het gevoel van eigenwaarde en bewustzijn versterkt

 

Fantasie.

De vrijheid geven en nemen om dat wat jij denkt en voelt  te realiseren.

 

Samen maken.

Op een plezierige manier de aspecten van samenwerken ervaren door:

Leiding kunnen nemen en geven.

Staan voor een idee. (Assertief zijn)

Verantwoordelijkheid nemen.

 

Ontspanning…..

….en plezier in de omgang met de anderen in de groep om bovenstaande doelen te realiseren.

 

Sociale vaardigheden.

Gerichte projecten in de vorm van forumtheater, rondom thema’s als stage en sollicitatie; veiligheid in de groep en op school.